Dostęp do informacji rządowych

Prezydent Bush podpisał ustawę, na mocy której podatnicy będą mieli lepszy dostęp do informacji pochodzących od administracji rządowej w USA. U nas obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznych (PDF), ale uważna lektura rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie biuletynu informacji publicznych spowodowała, że włosy mi stanęły dęba... Pierwsze obowiązki dla podmiotów przewidzianych w ustawie powstaną w maju przyszłego roku (18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy). Już teraz jednak powinny się one zaopatrzyć w dwa serwery (drugi serwer jest serwerem zapasowym), administratora, który będzie robić codziennie kopie bezpieczeństwa... Wedle uzasadnienia do rozporządzenia koszt strony głównej Biuletynu szacowany był na jeden milion złotych!!! Dziwi mnie to zważywszy, że to jedynie witrynka, stanowiąca odesłania do stron przygotowywanych przez podmioty obowiązane (m.in.: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, etc...). To na nich będą ciążyły zasadnicze koszty wprowadzenia w życie idei dostępu obywateli do informacji. W chwili obecnej za Biuletyn odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale prawdopodobnie kompetencje te przejmie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (obecnie nadal Komitet Badań Naukowych). Na razie, na konferencji SLD, zorganizowanej 15 grudnia w Sejmie pod przewodnictwem Jerzego Jaskierni, minister Wojciech Szewko zaprezentował projekt "Wrota Polski" opisujący zamierzenia w zakresie e-administracji w naszym kraju. [FreedomForum][PIIT]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>