Sąd arbitrażowy przy PIIT

W poniedziałkowej Gazecie Wyborczej znajdują się obszerne wypowiedzi osób zaangażowanych w utworzenie przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji sądu polubownego, który będzie orzekał w sprawach sporów związanych z nazwami domenowymi. Sąd zostanie uruchomiony na początku stycznia przyszłego roku. Koszt postępowania przed sądem będzie wynosił 2,5 tys. zł. i będzie opłacany przez stronę, która przegra spór. NASK zobowiązał się do wykonywania orzeczeń sądu, przygotował już stosowne zmiany w umowach podpisywanych z osobami rejestrującymi nazwy domenowe. W założeniu postępowanie arbitrażowe ma trwać jeden miesiąc. Strony będą mogły wybrać arbitra z listy 22 osób (na początek). Jeśli strony nie będą zgodne co do wyboru arbitra - sąd może rozpatrywać sprawę w składzie trzyosobowym - po jednym arbitrze wybranym przez każdą ze stron oraz jeden wybrany przez wybranych arbitrów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>