Zaraz koniec kadencji Rady ds Cyfryzacji

Kończy się obecna kadencja Rady ds Cyfryzacji. Kadencja trwa 2 lata i nie jest skorelowana z wyborami powszechnymi i zmianami w rządzie. W efekcie w ostatniej kadencji mogłem być doradcą ministra Trzaskowskiego, ministra Halickiego, a obecnie minister Streżyńskiej.

Jestem członkiem Rady z rekomendacji stowarzyszenia Internet Society Poland oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach Rady kieruję się umocowaniem normatywnym Rady jako organu opiniodawczo-doradczego ministra. Oznacza to, że opinie i uwag staram się przekazywać ministrowi, a czuję się niekomfortowo, gdy oczekuje się, że rada będzie elementem jakichś politycznych rozgrywek. Każdy z uprawnionych ustawą podmiotów może rekomendować do Rady osoby, które uzna za wartościowe. Minister zaś, bo dotyczy to grona jego doradców, wybierze kogo uzna za słuszne. A właśnie ruszył nabór do Rady ds Cyfryzacji nowej kadencji.

Na stronach Ministra Cyfryzacji opublikowano ogłoszenie: Ruszył nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji – wielostronnego forum współpracy między interesariuszami cyfryzacji w Polsce

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>