Nowe pisma procesowe w sprawie K 58/13

Jak wiadomo - w 2013 roku I Prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego mega wniosek w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów o dostępie do informacji publicznej. Sprawa przed TK zyskała sygnaturę K 58/13 i swoje stanowisko dotyczące tego wniosku zajął Prokurator Generalny. Prokurator Generalny nie zgodził się z tezami Sądu Najwyższego. Natomiast nie tak dawno I Prezes Sądu Najwyższego skierował w tej sprawie dwa pisma procesowe. Pierwsze 4 listopada 2014 r., drugie 11 grudnia 2014 r. Warto te pisma odnotować, ponieważ pierwszym pismem Wnioskodawca (czyli I Prezes Sądu Najwyższego) wycofał się z zarzutów niekonstytucyjności wyrażonych w czterech z dziesięciu punktów pierwotnego wniosku. Następnie zobowiązał się do przedstawienia jednolitego wniosku po sprecyzowaniu jego treści, co nastąpiło w drugim z pism procesowych.

Wniosek I Prezesa SN, stanowisko Prokuratora Generalnego oraz dwa pisma procesowe wnioskodawcy w sprawie K 58/13 dostępne są na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Co ciekawe - w imieniu SN jednolity wniosek przygotowała kancelaria radcowska, co widać na papierze "firmowym" skierowanego do TK pisma. Po doprecyzowaniu i usystematyzowaniu tez dziś wniosek SN ma 8 punktów. Zainteresowanych odsyłam do źródeł. Tu zwrócę uwagę tylko na pierwszy akapit uzasadnienia wniosku, ponieważ - z perspektywy rozważań i materiałów gromadzonych w tym serwisie wydaje się on być interesujący:

W związku z obecnym poziomem rozwoju demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekspansją nowoczesnych technologii i środków komunikacji, wśród różnych wartości chronionych Konstytucją szczególną uwagę przykuwają te, które odnoszą się z jednej strony do prawa dostępu do informacji określonego rodzaju, znajdujących się w zasobach organów władzy publicznej, z drugiej zaś do ochrony prywatności, w tym danych osobowych podmiotów, których dane mają podlegać udostępnieniu.

Tymczasem warto też odnotować tekst opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej, a zatytułowany Będzie kontrola NIK w sprawie umów jakie zawierał Sąd Najwyższy z wydawnictwami? Chodzi tam o to, że do działań Fundacji ePaństwo, która domaga się przed sądami administracyjnymi udostępnienia przez SN treści umów, dołączył poseł Przemysław Wipler, który w pierwszej kolejności skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości interpelacje w sprawie takich umów, a następnie wystosował pismo do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w którym proponuje rozważenie możliwości wszczęcia kontroli w Sądzie Najwyższym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>