Odnotuję informacje po kontroli sposobu przetwarzania danych bilingowych przez NIK

Chociaż minęło już kilka dni - odnotuję dla porządku opublikowaną niedawno przez Najwyższą Izbę Kontroli informację o wynikach kontroli (KPB-P/12/191, nr ewid. 107/2013/P/12/191/KPB - wersja jawna). Informacja została zatytułowana "Uzyskanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne".

W tekście NIK o billingach, który opublikowano 8 października 2013 r., można przeczytać, że "Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa". NIK uważa również, że "uprawnienia służb do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania". Wreszcie napisano, że "W Polsce brakuje niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność pozyskiwania i wykorzystania billingów. Nie ma też systemu zbierania informacji o zakresie pozyskiwanych danych, a w konsekwencji rzetelnych informacji na ten temat". Mimo to "NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanych organów, służb i formacji pod względem procedur umożliwiających pozyskiwanie i przetwarzanie danych retencyjnych".

We wprowadzeniu czytamy:

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli w związku z przygotowywaną nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego w zakresie retencji oraz uzyskiwania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty. Przyczyną podjęcia przedmiotowej kontroli były również liczne doniesienia mediów i organizacji społecznych wskazujące na społeczne zapotrzebowanie dokonania wiarygodnej analizy i oceny, przez zewnętrzną i niezależną instytucję, obowiązujących przepisów i procedur stosowanych przez podmioty uprawnione do żądania danych telekomunikacyjnych. Analiza przedkontrolna przeprowadzona przez NIK wskazywała, że w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych telekomunikacyjnych może dochodzić do naruszenia praw i wolności obywatelskich. Z drugiej strony pojawiały się argumenty, iż bez wykorzystania tego środka, wykrycie sprawców wielu przestępstw nie byłoby możliwe. Kontrola miała dostarczyć niezbędnych materiałów do przeprowadzenia analizy ww. zakresie oraz ewentualnego sformułowania wniosków w przedmiocie zmian obowiązujących przepisów bądź utrwalonej praktyki.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2012 roku. Sama informacja po kontroli została podpisana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego z datą 12 czerwca 2013 roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>