Informatyzacja i BIP...

21 lipca wejdzie w życie znacząca część przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z tej okazji Rzeczpospolita publikuje artykuł "Interaktywna obsługa obywatela", w którym autor wyraził nadzieję, że "Serwisy własne podmiotów władzy publicznej nie tylko poinformują obywatela, ale pozwolą załatwić sprawę administracyjną". Tylko, czy to będzie prawda?

Otóż już wiadomo, że wokół ustawy o informatyzacji dziać się będzie sporo po wyborach. Zarówno PiS jak i PO ma wobec tej regulacji istotne plany. Być może nawet ustawa zostanie zmieniona przed tym, jak w całości wejdzie w życie. Trzeba się zgodzić z autorem artykułu, który stwierdza w konkluzji: "Jeżeli koncepcja biuletynu nie zostanie przemyślana, to realny rozwój elektronicznych usług administracyjnych szybko pozbawi go znaczenia".

Niebawem BIP wejdzie pod skrzydła Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Zapowiadany jest konkurs na nową koncepcję tego biuletynu (a raczej - konkurs zostanie dopiero ogłoszony w lipcu...). Mankamentów obecnie obowiązującego rozporządzenia jest sporo, o czym świadczą doniesienia, które stale pojawiają się w niniejszym serwisie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>