bez przydziału

Utwory audiowizualne a Internet

Zapraszam do lektury opracowania autorstwa Pana Michała Wałachowskiego pt.: "Rozpowszechnianie utworów audiowizualnych poprzez sieć internet".

Dostęp do informacji w Sejmie

Poselski projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje, iż udostępnianie informacji publicznej następuje m.in. w drodze ogłoszenia dokumentów i informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym. W Sejmie znajduje się również niejako konkurencyjny Poselski projekt ustawy o jawności procedur decyzyjnych, grupach interesów i publicznym dostępie do informacji, który przewiduje, iż w celu publikacji informacji o których mowa w rozdziale 3 projektu - organy władzy i administracji publicznej zobowiązane są do utworzenia i prowadzenia serwisów WWW w sieci Internet.

Zapowiedź opracowania

Otrzymałem opracowanie autorstwa Pana Michała Wałachowskiego pt.: "Rozpowszechnianie utworów audiowizualnych poprzez sieć internet". Niebawem będzie dostępne w tym serwisie.

Pomówienia w Krakowie

Władze Krakowa poczuły się obrażone wpisami na internetowej liście dyskusyjnej poświęconej Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" i zawiadomiły o tym prokuraturę.

Pirackie oprogramowanie

Wrocławska policja ujawniła w amerykańskiej firmie projektowej "piracki" program wart co najmniej 140 tys. zł. Osobom odpowiedzialnym za nielegalne użytkowanie tego programu grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Zapowiedź konferencji ETHICOMP

Piąta edycja konferencji ETHICOMP odbędzie się w Gdańsku, w dniach 18-20 czerwca 2001 roku. Tematem przewodnim ETHICOMP 2001 są "Systemy Społeczeństwa Informatycznego" ("Systems of the Information Society"). Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji.

Praktyki monopolistyczne TP SA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na TP SA karę w wysokości 1 mln zł i nakazał zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych wobec Antillephone NV i Antelecom NV.

Wielka Brytania - pierwszy rozwód

Paul Wilmott - 40-letni konsultant finansowy - po pobraniu odpowiednich formularzy z sieci, odesłaniu ich pocztą elektroniczną i po uiszczeniu płatności kartą kredytową - otrzymał z sądu orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Rozwód odbył się za obopólną zgodą stron, bez orzekania o winie.

Posiedzenie rady nadzorczej on-line

Jeden z trybów zbierania się rad nadzorczych przewidzianych w kodeksie spółek handlowych daje możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odleglość. Warunkiem jest dopuszczenie takiego trybu przez statut.

Polski podpis elektroniczny

Premier Jerzy Buzek poinformował w środę podczas otwarcia w Warszawie konferencji "E-business: możliwości, praktyka, koszty", że rząd jeszcze w tym roku zatwierdzi projekt ustawy o podpisie elektronicznym i przekaże Sejmowi. Ustawa ma uregulować prawne uznanie ważności podpisu elektronicznego.