bez przydziału

Link może naruszyć prawo autorskie

Sędzia Lewis Kaplan (Nowy York) orzekł że serwis 2600.com nie może udostępniać oprogramowania DeCSS, które umożliwia dekodowanie filmów DVD. Sędzia orzekł, że wysyłanie kodu oprogramowania mailem, a nawet podlinkowywanie do miejsca, z którego można to oprogramowanie pobrać (downloads) narusza prawa autorskie.

Prywatna korespondencja w firmie

Bank inwestycyjny J. P. Morgan, odpierając zarzuty, że niesprawiedliwie zwolnił jedną z pracownic, powołał się na to, że na twardym dysku jej komputera znaleziono listy elektroniczne o chrakterze osobistym.

Spaming w Niemczech

Spaming jest naruszeniem niemieckiego prawa. Okręgowy sąd w Kilonii orzekł, że e-mail w rozpatrywanej sprawie może być tolerowany, jeśli zawiera obowiązującą (wiążącą) opfertę. Wiążąca oferta znosi negatywny efekt niechcianej korespondencji jako takiej.

UE, USA i polityka podatkowa

Unia Europejska odrzuciła propozycje zmian dotyczących polityki podatkowej, zmierzającej do premiowania eksportu nowych technologii z USA. Komisarz ds. handlu Unii Europejskiej uważa, że planowane zmiany naruszałyby zasady Światowej Orgaznizacji Handlu (WTO).

Stowarzyszenie handlarzy webowych

Powstało "Global Web Trading Association", które będzie zajmować się rozwojem międzynarodowego e-commerce w swerze B2B. Stowarzyszenie stworzy sandardy oraz zasady związane z kupowaniem i sprzedażą poprzez Internet.

MP3 narusza prawa autorskie

Serwis MP3.com przegrał proces o naruszenie praw autorskich wykorzystywanych na swoich stronach nagrań. Sędzia federalny Jed Rakoff uznał iż MP3.com jest winna naruszenia praw autorskich i nakazał jej zapłacenie Universal Music Group 25 tys. dolarów za każdą nielegalnie przechowywaną w bazie firmy płytę.

Urząd podatkowy przeciwko podatkom

Urząd podatkowy stanu Kalifornia domaga się zawetowania przez gubernatora projektu ustawy wprowadzającej specjalny podatek od dóbr sprzedawanych w Internecie (może on osłabić przedsiębiorczość elektroniczną i nadwyrężyć opinię o życzliwym stosunku władz USA do sieci).

Ochrona konkurencji i konsumentów

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ma regulować zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium RP (zasada eksterytorialności). Regulacja taka będzie miała zastosowanie do sfery Internetu. Projekt ustawy zakłada dostosowanie prawa polskiego w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów do prawa Unii Europejskiej.

Prywatność w Wielkiej Brytanii

Zdaniem Caspara Bowdena - eksperta od elektronicznej inwigilacji specjalizującego się w ochronie danych (Foundation for Information Policy Research) - brytyjska policja będzie w stanie określić ruchy użytkowników telefonów komórkowych z dokładnością do pięciu metrów, a zapis rozmowy uzyskać bez zgody sądu i operatora sieci telefonicznej. Jest to komentarz odnośnie nowych poczynań legislacyjnych Wielkiej Brytanii.

Cyberprzestępczość zapowiedź

Pan Maciej Kliś przesłał mi materiały do publikacji w serwisie. Jest to artykuł "Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe." oraz streszczenie raportu opracowanego przez Macieja Klisia oraz Tomasza Martiszka na zlecenie Rządowego Centrum Legislacji pt.:"Przestępstwa Elektroniczne".