Internet - problemy prawne

autor:

Ryszard Skubisz (red)

wydawca:

POLIHYMNIA

ISBN:

83-87405-67-1

spis treści:

Internet - wyzwanie dla nauki prawa, Marian Stasiak
Internet - problemy prawne. Wprowadzenie, Ryszard Skubisz
Prawo autorskie w Internecie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Ochrona baz danych w świetle obowiązujących przepisów prawa, Sybilla Stanisławska-Kloc
Nieuczciwa reklama w Internecie - problemy prawne, Ewa Nowińska
Internet jako medium reklamowe, Michał Gajlewicz
Powiedz światu, że Jesteś! - reklama na stronach WWW, Adam Juchnowicz
Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, Radosław Chmura i Wojciech Włodarczyk
Prawne i techniczne aspekty rejestracji domen, Tomasz Hofmokl i Maria Ziółkowska
Techniczne i prawne aspekty stosowania podpisu cyfrowego w Internecie, Janusz Stokłosa
Digital Signature Statutes: Why Have Them, and How to Write Them, Richard Warner
Ustawy o podpisie cyfrowym - po co są potrzebne i jak je pisać?, Richard Warner [Streszczenie - Adam Juchnowicz]
Zarys problematyki podatkowej w Internecie, Aleksandra Surdacka-Oberbeck
Wykorzystanie Internetu w Poczcie Polskiej, Piotr Taracha
Fascynacja nieznanym - manipulacja i nadużycia w Internecie, Tadeusz Zasępa
Poszukiwanie informacji i komunikacja w Internecie - analiza psychologiczna, Robert Mackiewicz
Konsekwencje globalnego dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu a problem własności intelektualnej, Grzegorz Nowak
Wolność i własność w Internecie, Jan Jacek Szymona
The Internet and Questions of Criminal Law Development, Delaine R. Swenson
Prawo karne a Internet - wybrane zagadnienia, Joanna Dzierżanowska, Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Przestępczość komputerowa - próba zdefiniowania zjawiska, Krzysztof Jan Jakubski
Metody zabezpieczania danych z komputerowych noąników informacji, Krzysztof Paradowski
Internet - wyzwanie dla prawnika, Andrzej Dzięga

kilka słów od siebie:

Książka zawiera artykuły w większości oparte na referatach wygłoszonych na konferencji naukowej "Internet - problemy prawne", zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2 grudnia 1998 r (dzień po podmianie stron TPSA). Ja też tam byłem miód i wino piłem :) Ogólnie uważam, że konferencja była udana. W moim odczuciu - dobrze się stało, że w konferencji wzięły udział osoby młode, niekoniecznie posiadające tytuły naukowe, ale za to mające bardziej *normalny* stosunek do tego mediuim jakim jest Internet. A to właśnie te osoby mają przed sobą wyzwania o których pisze Ryszard Skubisz we wprowadzeniu: "Obok dwóch wilekich wyzwań, które wymieniłem, tj. doprowadzenia do finału zmiany ustrojowej oraz przeobrażenia polskiego prawa w duchu europejskim, konieczne jest sprostanie wyzwaniu cywilizacyjnemu, jakie niesie ze sobą postęp techniczny."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>