"Własność" intelektualna i jej granice

Prawo autorski szkoły wyższe i problem za problemem

Pojawił się pewien problem a więc

Jestem studentem informatyki w Jednej z Warszawskich uczelni technicznych prywatnych oczywiście(4 semestr),od marca chce się przenieść na uczelnie wyższą tyle że publiczną (warunek konieczny przedstawienie programu nauczania w poprzedniej szkole)
Oczywiście szkoła w Warszawie programu udostępnić mi nie chce jako że jak twierdzą jest on chroniony prawami autorskimi...

PS Podania do Prodziekana jeszcze w tej sprawie nie pisałem a podobno musze ... i tu mam proźbe o to co moge w tym podaniu napisać chodzi mi o jakieś konkretne akty prawne czy konstruktywna rade , Bo po tym co usłyszałem w dziekanacie to ciścienie mi skoczyło "TO NIEMOŻLIWE ALE PISMO SOBIE MOŻE pan NAPISAC"

Dozwolony użytek osobisty

Art. 23. ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.