GUS o polskim społeczeństwie informacyjnym A.D. 2006

Logo GUSChociaż to nie do końca związane z prawem, ale jednak warto odnotować, że Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie wyniki badania "Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2006 r.". Według GUS w 2006 roku 34% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzystało regularnie z internetu, stronę internetową potrafiło stworzyć 8% osób (około dwóch milionów), a napisać program komputerowy potrafiło 5% (półtora miliona)... Ciekawe. Są też wyniki dotyczące innych kwestii.

Zgodnie z opisem przedstawionym na stronie GUS - od 2004 r. w ramach tematu "Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego" GUS prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora niefinansowego oraz w gospodarstwach domowych. W 2005 r. wdrożono także analogiczne badanie wśród firm działających w sektorze finansowym. Dwa dni temu GUS zaprezentował podstawowe wyniki uzyskane z ww. badań w latach 2004-2006.

Dzięki takim badaniom i ich publikacji przez GUS dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy, m.in. że w 2006 r.:

 • liczba gospodarstw domowych dysponujących telefonami komórkowymi (74%) przewyższyła liczbę gospodarstw posiadających telefony stacjonarne (72%).
 • W 2006 w komputery było wyposażonych 45% gospodarstw domowych.
 • W 2006 r. Dostęp do Internetu posiadało 36% gospodarstw domowych.
 • Najwyższy poziom wyposażenia w telefony komórkowe, komputery i Internet można zaobserwować wśród gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, usytuowanych w dużych miastach i posiadających dzieci na utrzymaniu.
 • Głównym powodem nieposiadania dostępu do Internetu w 2006 r. był brak potrzeby (u 43% gosp. dom.), w drugiej kolejności – koszty sprzętu i dostępu (36% i 35%), potem brak umiejętności (19%).
 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2006 r. posiadało 22% gospodarstw domowych; był on znacznie zróżnicowany ze względu na dochody (najsilniejszy czynnik różnicujący), miejsce zamieszkania i obecność dzieci w rodzinie.
 • W 2006 r. jedna trzecia mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata (prawie dziesięć milionów) – samodzielnie rozwijało swoje kompetencje informatyczne przez praktykę.
 • Stronę internetową potrafiło stworzyć 8% osób w Polsce (około dwóch milionów), a napisać program komputerowy - 5% (półtora miliona). Kompresować (pakować) pliki umiało 17% populacji, czyli ok. pięciu milionów osób.
 • W 2006 r. 43% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzystało regularnie (tzn. co najmniej raz w tygodniu) z komputerów, a 34% - z Internetu.
 • Najwięcej osób regularnie korzystających z Internetu odnotowano wśród uczniów i studentów (81%), osób z wyższym wykształceniem (72%) oraz mieszkańców dużych miast (48%).
 • Badania z trzech ostatnich lat pokazują, że użytkownicy Internetu korzystają z niego głównie w domu.
 • Najpopularniejszym celem korzystania z Internetu (poza działalnością zawodową) jest używanie poczty elektronicznej – 27% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzystało z sieci do wysyłania i odbierania e-maili w 2006 r. Drugim pod względem popularności celem było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – jedna czwarta całej populacji (ponad siedem milionów osób) korzystała z takiej możliwości.
 • W 2006 r. ponad połowa internautów w wieku 16-74 lata (56%) była zainteresowana kontaktowaniem się z urzędami przez Internet.
 • W 2006 r. odsetek kupujących przez Internet wśród wszystkich osób w wieku 16-74 lata wyniósł 12%.
 • Najczęściej kupowane przy pomocy Internetu towary to książki i czasopisma; nabyło je w tym roku niemal 5% tej populacji (ponad milion osób).
 • Całkowita wartość zakupów internetowych w 2006 r. przekroczyła dwa miliardy siedemset milionów złotych, co oznacza, że statystyczny mieszkaniec Polski w wieku 16-74 lata wydał prawie 100 zł na towary zamówione przez Internet. Ponieważ jednak tylko 12% z ogółu osób w tym wieku kupowało poprzez Internet w 2006 r., to na każdego internautę przypada średnio ponad 750 zł.

Są jeszcze wyniki dotyczące przedsiębiorstw, ale zachęcam do sięgnięcia po nie do materiałów źródłowych. Może tylko, ze względu na mój dział bezpieczeństwo oraz włamania napiszę, że zgodnie z udostępnioną syntezą: najczęściej stosowanym narzędziem zabezpieczającym system informatyczny i dane przedsiębiorstw były programy antywirusowe wykorzystywane w 2006 r. przez 91% jednostek z dostępem do Internetu. Drugie w kolejności były systemy zaporowe (firewalls) w postaci sprzętu lub oprogramowania, które posiadało 43% przedsiębiorstw z dostępem do Internetu...

Takie badania dają pewien kontekst socjologii prawa społeczeństwa informacyjnego (jeśli komuś przyszłoby do głowy konstruować taką dziedzinę).

Można pobrać w formacie PDF i XLS:

 1. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2006 r. (notatka - synteza; PDF)
 2. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2006 r. (notatka; PDF)
 3. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w 2006 r. (tablice; XLS)
 4. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych w 2006 część 1 (tablice; XLS)
 5. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych w 2006 część 2 (tablice; XLS)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>