Spór o rynek telekomunikacyjny, cd.

Konflikt narasta, to pewne. Fabio Colasantiego, dyrektor generalny w Komisji Europejskiej podobno napisał do TP SA i w tym liście stwierdził, że Urząd Komunikacji Eelektronicznej nie powinien domagać się od TP SA przedstawiania do zatwierdzania wszystkich cenników usług, "bo prawo europejskie nie daje regulatorowi takich uprawnień". Zapowiada się nieźle.

Na stronie TP komunikat: UKE próbuje wykraczać poza swoje uprawnienia: "Urząd Komunikacji Elektronicznej nie powinien domagać się od Telekomunikacji Polskiej przedstawiania do zatwierdzania wszystkich bez wyjątku cenników usług. Prawo europejskie nie daje regulatorowi takich uprawnień – wskazuje przedstawiciel Komisji Europejskiej".

Gazeta Prawna w artykule Wojna o liberalizację: sygnalizuje dopiero dwugłos:

– TP SA nie ma nic przeciwko liberalizacji rynku, ale rozwiązania narzucane nam przez UKE wykraczają w sposób ekstremalny poza to, co było i jest stosowane w Unii Europejskiej – mówi GP Grażyna Piotrowska-Oliwa, dyrektor wykonawczy w TP SA.

– Dla TP SA regulacje oznaczają pewnego rodzaju wojnę o to, jak długo uda się zachować stan obecny – ripostuje Anna Streżyńska, prezes UKE.

W kolejnym zaś artykule, Liberalizacja, rywalizacja, regulacja oddaje swoje łamy obu stronom (reprezentowanym ze strony urzędu: przez Prezes Annę Streżyńską, a ze strony TP: Grażynę Piotrowską-Oliwę).

Na stronie UKE informacja o nowej karze: "Telekomunikacja Polska S.A. została ukarana kwotą 3 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie udzielania informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych".

Jest też odpowiedź na stronie TP, wedle której kara nałożona prze UKE jest bezzasadna: "Telekomunikacja Polska odwoła się od kary 3 mln zł nałożonej na nią przez UKE za nieświadczenie usługi ogólnopolskiego biura numerów. TP uważa karę za bezzasadną, gdyż udziela już informacji o numerach telefonów 33 innych operatorów, a z pozostałymi prowadzi w tej sprawie rozmowy. UKE jest na bieżąco informowana o postępach w tej dziedzinie."

Telekomunikacyjny.blox.pl komentuje ostatnią ekspertyzę KPMG, która miała na celu "weryfikację możliwości wykonania decyzji prezesa UKE": "Niestety, mniej więcej połowa tego kwitu zawiera białe kartki z napisem Informacje stanowiące tajemnice TP. Cały dokument liczy 74 strony i - mówiąc szczerze - trudno na podstawie tak naprawdę szczątkowych informacji wyrobić sobie prawdziwy obraz rzeczywistego stanu Telekomunikacji Polskiej w kontekście WLR".

Przyznam, że jest ciekawie...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>