Chcą opublikować listę współpracowników

W Internecie miały pojawić się nazwiska tajnych współpracowników i oficerów SB z lat 80. To pomysł związkowców śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" i katowickiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Rzeczpospolita: "W Internecie pojawi się strona katowickiej grupy "Ujawnić prawdę", trzeciej takiej inicjatywy w kraju. Byli śląscy opozycjoniści skorzystali z doświadczeń kolegów z Rzeszowa i Lublina, którzy ujawniają materiały zgromadzone w archiwach SB, a przekazane IPN. Chcą, by opinia publiczna poznała m.in. nazwiska konfidentów oraz funkcjonariuszy rozpracowujących opozycję i inwigilujących osoby pokrzywdzone". I dalej: "Śląska strona jest już gotowa. Trzeba tylko nacisnąć enter i opublikować ją w Internecie. Stronę tworzono kilka miesięcy".

Na razie na stronie NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski czytam w artykule Ujawnianie prawdy rozpoczęte o 2 tysiącach nazwisk osób represjonowanych w stanie wojennym. W tym samym tekście: "Podczas konferencji zaprezentowano listę nazwisk, kryptonimów, numerów i obszarów działania 26 tajnych współpracowników SB, których nazwiska poszczególni działacze, na podstawie danych z IPN, częściowo ujawnili indywidualnie już wcześniej. Według wcześniejszych zapowiedzi, nazwisk miało być więcej, wszystkie miały się znaleźć na specjalnej stronie internetowej. Ta jednak z powodów technicznych nie została jeszcze uruchomiona".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>