Prace nad reformą systemu podpisu elektronicznego...

Jakieś przecieki pojawiają się w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. W MSWiA trwają prace nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym i wprowadzenie trzeciego rodzaju podpisu – tzw. zaawansowanego. Dyskusja o podpisie elektronicznym toczy się na wielu płaszczyznach. Jedną z bardziej aktualnych jest obecnie administracja publiczna, ale – jak się wydaje – system jest chory nie tylko na tym polu…

PAP: "Czym będzie się charakteryzował zaawansowany podpis? Jego zabezpieczenia będą się różniły od zabezpieczeń podpisu kwalifikowanego, a nowelizacja ustawy przewiduje likwidację tzw. bezpiecznych urządzeń do podpisywania dokumentów. Zaawansowany podpis będzie więc mógł być wykorzystywany w większości przypadków, a jego cena znacznie się zmniejszy. Gwarancje podpisu udzielane będą przez podmioty europejskie (w tym polskie), czyli certyfikowanych dostawców usług tego rodzaju. W ramach nowelizacji powstanie lista tych podmiotów".

Dyskusja wokół podpisu elektronicznego trwa. "Dostępne" obecnie na rynku rozowiązania są ze sobą wzajemnie niekompatybilne. Wprowadza się do kolejnych ustaw obowiązki korzystania z podpisu elektronicznego tak jakby wprowadzenie tego rozwiązania było celem samym w sobie, nie zaś by miało usprawnić działanie osób fizycznych, przedsiębiorstw czy administracji publicznej. Dostrzega się również liczne niekonsekwencje prawodawcy, w szczególności dotyczące urządzenia, które nazwane bezpiecznym, de facto nie musi wcale być bezpiecznym w rozumieniu potocznym. Po prostu spełnia warunki rozporządzenia, a tam "zneutralizowano" zapisy ustawy. Aplikacje programistyczne przygotowywane są głównie pod system Windows...

Internet Society Poland pracuje obecnie nad spójnym stanowiskiem dotyczącym regulacji podpisu elektronicznego w Polsce. Być może niebawem będę mógł napisać Państwu więcej, a może i podać link to tego stanowiska.

Doniesień na podobny temat szukaj w dziale "podpis elektroniczny".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>