Needs for eGovernment research management

2006-03-31 11:00

W dniu 31 marca w Warszawie odbędą się warsztaty Workshop: Needs for eGovernment Research Management. Warsztaty odbędą się w ramach projektu 6 Programu Ramowego - eGovernet...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od dnia 1 stycznia 2006 roku uczestniczy w projekcie 6 Programu Ramowego – eGovernet. Głównym celem projektu jest koordynacja prac nad stworzeniem krajowych programów badawczych/inicjatyw w obszarze eGovernment jak również stymulowanie integracji istniejących programów badawczych w tym obszarze.

Rezultaty projektu obejmować będą stworzenie m.in. przeglądu stanu bieżącego B+R w obszarze eGovernment, identyfikacji dobrych praktyk oraz obszerne repozytorium wiedzy w dziedzinie B+R w celu rozwijania innowacji jak i synergii w dziedzinie europejskich badań nad eGovernment. Długość trwania projektu określono na lata 2006 – 2007.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje pakiet roboczy: Analiza potrzeb w dziedzinie zarządzania programami badawczymi w dziedzinie eGovernment, którego celem jest:

1. identyfikacja głównych wyzwań w obszarze implementacji programów badawczych w dziedzinie eGovernment;

2. identyfikacja obszarów badawczych, które przyczyniają się do rozwoju programów badawczych w dziedzinie eGovernment;

3. identyfikacja typu kompetencji oraz zasobów potrzebnych dla zarządzania badaniami w dziedzinie eGovernment w przyszłości;

4. identyfikacja obszarów, w których uczestnicy programów badawczych upatrują swoje słabe strony lub brak odpowiedniej wiedzy oraz zasobów.

Szersze informacje o projekcie można znależć na jego stronie pod adresem www.egovernet.org.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>