Sporo się dzieje czyli kilka obrazków z dnia minionego

Zapewne zauważyliście Państwo, że czasem mniej się w tym serwisie pojawia treści. To dlatego, że czasem jestem gdzieś poza Siecią. I tak było dziś. Na początku seminarium eksperckie pt. „Internet jako narzędzie zwalczania zjawiska korupcji – usługi publiczne on-line”, a potem już tylko debata pt.: „Nowe technologie a regionalny rozwój gospodarczy”. Być może znajdą się pieniądze na rozwój społeczenstwa informacyjnego na obszarach wiejskich, a to z konwersji opłat za koncesje na UMTS.

Seminarium zorganizował Instytut Spraw Publicznych. Chodzi o to, że wykorzystanie elementów szeroko pojętego eGovernmentu w kampaniach antykorupcyjnych jest na świecie podobno powszechne, a działania takie charakteryzują się dużą skutecznością. Właśnie o tym rozmawialiśmy. Być może nawet powstanie z tego spotkania szersze opracowanie. Piszę o tym w tym miejscu, by ktoś, kto jest zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się, że ktoś nad tym tematem pracuje.

Debata w Instytucie Spraw Publicznych - walczymy z korupcją

To już trzecie spotkanie dotyczące e-government organizowane przez Instytut Spraw Publicznych. Dostępne są materiały z poprzednich seminariów odbywających się w ramach projektu eGovernment Instytutu

W Polsce problematyka wykorzystania narzędzi elektronicznych do walki ze zjawiskiem korupcji stanowi niestety margines w rządowych programach strategii antykorupcyjnej i planach działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji. To ważne pole tematyczne pozostaje więc wciąż do zagospodarowania

Debata w Instytucie Spraw Publicznych - jest i logo

To ważne, że takie debaty się toczą. W Polsce chyba jeszcze nie w pełni wykorzystywany jest potencjał think-tanków

Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Grzegorz Sibiga. Potem odbyła się klasyczna, seminaryjna debata, mająca na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania narzędzi elektronicznych do zapewnienia większej przejrzystości procedur podejmowania decyzji administracyjnych.

Debata w Instytucie Spraw Publicznych - spotkanie na szczycie

Przy okazji była też okazja by sobie spokojnie porozmawiać z dr Arwidem Mednisem i dr Grzegorzem Sibigą

Po seminarium szybko trzeba było się przemieścić, by nieopodal wziąć udział w debacie pt.: „Nowe technologie a regionalny rozwój gospodarczy” organizowanej przez Centrum Komunikacji Medialnej oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a odbywającej się w ramach cyklu „Debaty o gospodarce”.

Anna Streżyńska - Podsekretarz w Ministerstwie Transportu i Budownictwa

Anna Streżyńska - Podsekretarz w Ministerstwie Transportu i Budownictwa – przedstawia plany rządu

Na internetowej stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa dostępny jest Materiał konsultacyjny w sprawie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej konwersji opłat koncesyjnych za koncesje na swiadczenie usług telekomunikacyjnych według europejskiego standardu telekomunikacyjnego UMTS (pdf). Ministerstwo prosiło, by propozycje i opinie do tego materiału przesyłać do 16 lutego br., ale debata publiczna "trwa". Dlaczego to ważne dla rozwoju regionalnego? Departament Telekomunikacji proponuje podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która stworzyłaby możliwość konwersji rat opłat koncesyjnych operatorów posiadających koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wg standardu UMTS na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjna, w sposób podobny, (ale jednak nie identyczny), jak to miało miejsce w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz.U. Nr 233, poz.1956).

Nowe technologie a regionalny rozwój gospodarczy

W spotkaniu wzięło udział sporo gości. Stronę rządową reprezentowała Minister Anna Streżyńska, ale również Tomasz Nowakowski - Wiceminister Rozwoju Regionalnego. Organizacje pozarządowe reprezentowane były m.in. przez Alinę Kozińską-Bałdygę Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych i Krzysztofa Głomba Prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

W powyżej podlinkowanym dokumencie czytamy m.in.: "Kwota zobowiązań pozostałych do wpłacenia z tytułu opłat za koncesje UMTS przez każdego z 3 operatorów w latach 2007-2022 wynosi po 360 mln euro, czyli po ok. 1.440 mln zł, co stanowi ponad 55% całkowitej opłaty koncesyjnej. Mając na względzie wysokość tej kwoty, Departament Telekomunikacji proponuje, aby środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji zapewniających dostęp do Internetu szkołom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz bibliotekom - łącznie z urządzeniami końcowymi tzn. z przygotowaniem pracowni internetowych i ich wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie - ale tylko na obszarach wsi i gmin wiejskich, być może, że ograniczonych geograficznie na przykład do obszarów Polski Wschodniej, lub też populacyjnie – do pewnego progu zaludnienia. Bardzo wysokie koszty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na tych obszarach powodują, że zamierzenia dotyczące budowy szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich pozostają cały czas w sferze koncepcji i planów. Konwersja zobowiązań koncesyjnych na zdefiniowane powyżej zobowiązania inwestycyjne przyczyniłaby się do realizacji zamierzeń zawartych w „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska” wynikających z polityki Państwa".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>