Miasta w internecie za 3 tygodnie

Za trzy tygodnie rusza kolejna edycja Konferencji "Miasta w Internecie" – dorocznego forum prezentacji problematyki modernizacji administracji publicznej z wykorzystaniem technologii komunikacji i informacji ICT. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem: "Modernizacja administracji kluczowym czynnikiem reformy panstwa".

W swoim liście do potencjalnych uczestników konferencji Krzysztof Głomb, Dyrektor programowy konferencj, pisze m.in.:

"Prezentacje, warsztaty i dyskusje zapewnią uczestnikom i gościom konferencji m.in. dogłębną orientację w problematyce systemów zarządzania tożsamością obywatela (biometryka – podpis elektroniczny – zarządzanie danymi osobowymi), standardów dla systemów administracji publicznej (interoperacyjność, minima techniczne, bezpieczeństwo systemów) oraz programowania i finansowania regionalnych i ponadlokalnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2007-2013.

Intencją organizatorów jest stworzenie warunków do merytorycznej debaty, lecz także do integracji administracji publicznej, tak samorządowej, jak i rządowej, wspomagającego je środowiska badawczego oraz sektora ICT wspierającego procesy modernizacji w polskiej administracji. Służyć temu będą warsztaty i seminaria, a także specjalne spotkania bilateralne [brokerskie], podczas których omawiane będą specjalistyczne tematy, zaproponowane przez uczestników jeszcze przed konferencją.

Program 9 Konferencji „Miasta w Internecie” adresowany jest w szczególności do przedstawicieli:

* samorządowej administracji regionalnej, związanych z programowaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, innych przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów badawczych

* administracji lokalnej: powiatowej, miejskiej i gminnej, tak informatyków, jak i decydentów, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za realizację lokalnych strategii rozwoju

* administracji rządowej – tak centralnej, jak i wojewódzkiej

* środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów elektronicznej administracji

* przedsiębiorstw, dzięki którym projekty elektronicznej administracji stają się rzeczywistością".

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>