Recenzja w tygodniku Computerworld

Okładka Computerworld nr 37-2005W najnowszym wydaniu Tygodnika Menedżerów i Informatyków "Computerworld" (nr 37-2005 z 10 października 2005) ukazała się recenzja "Prawa w sieci" pt. "Megafelieton o e-prawie": "...stylistyka i język tej książki stanowią jej ogromną zaletę - w końcu to duża sztuka, by pisać o prawie w sposób ciekawy, zrozumiały dla nieprawników, a zarazem poważny..."

Computerworld: "Książka "Prawo w sieci: zakres regulacji Internetu" to zbiór opracowanych na nowo felietonów Piotra Waglowskiego, publikowanych na stronach prowadzonego przez autora serwisu Vagla. pl, poświęconego tematyce prawnej dotykającej rozwoju Internetu, branży informatycznej i społeczno-biznesowych aspektów zastosowań IT. Właśnie stylistyka i język tej książki stanowią jej ogromną zaletę - w końcu to duża sztuka, by pisać o prawie w sposób ciekawy, zrozumiały dla nieprawników, a zarazem poważny. Cała rzecz jest mocno subiektywna i wprowadza pewne uproszczenia, ale to cena wyraźnej obecności w przekazie emocji autora, dzięki którym wykładana materia z prawniczego matriksa przechodzi w świat ludzi.

Książka nie ma ogromnych rozmiarów, jednak intensywność nasycenia treścią jej blisko 400 stron sprawia, że jest to kopalnia informacji dotyczących styku prawa i informatyki. Szczerze mówiąc, próbowałem znaleźć jakiś temat z tego obszaru, który byłby nieobecny w książce Piotra Waglowskiego, ale mi się nie udało. Książka jest przecież owocem wieloletniej mrówczej pracy - serwis Vagla. pl wszak jest serwisem żywym i praktycznie każdego dnia pojawiają się na nim nowe informacje dotyczące wydarzeń tyczących styku prawa i informatyki, interpretacji przepisów czy spraw sądowych dotyczących Internetu, informatyki i jej zastosowań.

Główne obszary tematyczne książki to handel i marketing elektroniczny w kontekście ochrony konsumentów i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, globalizacja a rozwój sieci elektronicznej komunikacji i dotyczących ich regulacji prawnych, ochrona własności intelektualnej a dostęp do dóbr kultury i możliwości realizacji praw człowieka, historia tworzenia regulacji prawnych dotyczących nowych mediów, obieg informacji w sieci a granice wolności słowa.

Pewną wadą książki jest nieco mała czcionka - można odnieść wrażenie, że zbyt wiele treści usiłowano umieścić na zbyt małej powierzchni. Brakuje również indeksu. Jednak tę pozycję można z pełnym przekonaniem polecić wszystkim zainteresowanym kontekstami prawnymi w obrębie rozwoju informatyki i sieci elektronicznej komunikacji, którzy szukają żywego, strawnego źródła informacji, nie zaś akademickiego opracowania".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>