Tachografy cyfrowe do końca roku

Komisja Europejska wydłużyła do końca roku okres w którym nowo rejestrowane pojazdy samochodowe będą musiały mieć zamontowany tachograf cyfrowy.

Wcześniej miało to się stać od 5 sierpnia tego roku, jednak kraje członkowskie nie były (i nie są nadal) przygotowane do realizacji tego wymogu.

W Polsce na ten przykład Sejm przyjął ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. Tę właśnie ustawę miała na myśli Rzeczpospolita pisząc o "ustawie o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z 27 lipca". Tak czy inaczej - ustawa nie doczekała się jeszcze podpisu Prezydenta.

Cytowana wyżej ustawa przynosi nam definicję tachografu cyfrowego. Tachograf cyfrowy - stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85", oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002"...

Warto odesłać do stron Polskiej Izby Inforamtyki i Telekomunikacji, na których znaleźć można relację z forum "Tachograf Cyfrowy - komputer w nowoczesnym transporcie drogowym". Polecam zwłaszcza znajdujące się na tej stroni prezentacje prelegentów biorących udział w Forum.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>