"Przemysł" chce przedłużenia

Organizacja the International Federation of the Phonographic Industry zwróciła się do Komisji europejskiej z pomysłem przedłużenia okresu ochrony praw autorskich.

Wydawcy twierdzą, że istnieje brak równowagi pomiędzy okresami ochronnymi w Europie i w USA (gdzie ostatnio pod wpływem biznesu przedłuża się systematycznie ten okres).

Wedle polskiej ustawy z zastrzeżeniem wyjątków tam przewidzianych, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Polska ustawa koresponduje w tym zakresie z regulacjami europejskimi. Przemysł zaś chce obecnie, by czas trwania autorskich praw majątkowych, o którym mowa wyżej, trwał w Europie 95 lat...

To kolejny pomysł na drodze do całkowitego zagrodzenia profitów z tzw. "własności intelektualnej"... Obok tego: patenty na oprogramowanie, rozwiązania DRM, sui generis ochrony baz danych, wyłączenie dozwolonego użytku prywatnego...

W USA toczy się wciąż debata nad tym zawłaszczaniem, przykładowo: reformuje się tam prawo patentowe. Jak się jednak wydaje - zrównanie ochrony w USA i Europie powinno raczej polegać na zmniejszeniu okresu w USA, jednak takie tezy nie podobają się wytwórniom, które żyją ze sprzedawania egzemplarzy, chociaż ich autor już dawno nie żyje. Niebawem do domeny publicznej zaczną wchodzić przykładowo utwory Elvisa. Niektózy jednak twierdzą, że Król nadal żyje...

[Wired]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>