Wokół obiegu informacji i anonimatu

Rzeczpospolita: "Czy dziennikarz może ujawnić tożsamość źródła informacji, które - jak się okazało - nie do końca odpowiadały rzeczywistości? Uwaga opinii publicznej i - a może przede wszystkim - środowiska dziennikarskiego skupiła się ostatnio na problemach wykorzystywania w mediach źródeł informacji oraz instytucjach służących ich ochronie".

Artykuł dotyczy prawa prasowego. Autor stawia tezę, co do której normatywnie mnie nie przekonuje (że: "informator, który świadomie wprowadził w błąd dziennikarza, nie może powoływać się na prawo zachowania anonimatu"). Podczas lektury zaproponowanego tekstu proszę zastanowić się nad tym, w jaki sposób internet wpływa na zmianę (być może) stosunków społecznych i (znów: być może) podejścia do wolności słowa (lub węziej: wolności prasy).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>