Wszystkie chwyty dozwolone?

To jest wojna. Toczy się bezpardonowa walka pomiędzy zwolennikami nadania praw wyłącznych a organizacjami zrzeszającymi rzeczników interesu publicznego.

Niedawno w Rzeczpospolitej ukazał się mój komentarz dotyczący coraz większej ekspansji praw wyłącznych w sferę informacyjną: "Na naszych oczach faktem staje się rewolucja informacyjna. Wyraźnym tego dowodem są tendencje do tworzenia regulacji przyznających w większym lub mniejszym stopniu wyłączne prawa do informacji. W stosunku do programów komputerowych wyłączone są przepisy prawa autorskiego przewidujące dozwolony użytek własny chronionych tym prawem utworów. Powstała koncepcja sui generis ochrony baz danych, w której chroni się bazę, gdyż jej wydawca musiał poczynić ekonomiczne nakłady, by powstała. Jednocześnie na horyzoncie pojawiły się patenty dotyczące algorytmów, techniczne mechanizmy zabezpieczające utwory (technical protection measures - TPM) oraz systemy zarządzania prawami autorskimi do utworów digitalnych (digital rights management systems - DRM), przy jednoczesnej tendencji do penalizowania procederu zdejmowania cyfrowych zabezpieczeń".

Teraz mamy przykład na to, iż toczy się bezpardonowa walka pomiędzy zwolennikami nadania praw wyłącznych a organizacjami zrzeszającymi rzeczników interesu publicznego. Oto WIPO projektuje właśnie regulacje kreujące nowe prawa dla podmiotów rozpowszechniających informacje (broadcasters), które krytykowane są przez takie organizacje jak EFF czy IP Justice.

Podczas spotkania zorganizowanego przez WIPO w tej sprawie krytyczne dokumenty tych organizacji zostały ukradzione z punktu dystrybucyjnego i znalezione następnie w koszu na śmiecie stojącym w toalecie.

[Out-law][Slashdot]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>