Agora nie musiała ujawniać numerów IP

Rzeczpospolita: "Spółka Agora nie musi udostępniać numerów IP komputerów, z których wiadomości umieszczano na forum internetowym - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Udostępnienia danych internautów domagał się wykładowca, o którym napisano na forum, że za pieniądze pisze prace dyplomowe.

Dr Waldemar K., wykładowca Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, któremu odmówiono wcześniej prawa do opublikowania na łamach kieleckiego wydania Gazety Wyborczej repliki w sprawie nieprawidłowości na jego wydziale (wcześniej opublikowano jego list, a następnie odpowiedź uczelni), opublikował tę replikę na internetowym forum gazety. W komentarzach do jego wypowiedzi pomówiono go m.in. o to, że pisze prace dyplomowe za pieniądze i współpracował z SB.

W sprawę włączono i prokuraturę i GIODO, wreszcie WSA. "Sąd przyznał rację Agorze i uchylił decyzję GIODO nakazującą udostępnienie numerów IP. - Wskazany w niej przepis art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w ówczesnym brzmieniu, nie dawał podstaw, aby domagać się udostępnienia danych osobowych od podmiotów sektora prywatnego".

Ciekawa sprawa. Gazeta Wyborcza: "Sąd nie przyjął prywatnego pozwu od Waldemara K., bo nie było w nim nazwisk, tylko internetowe pseudonimy dyskutantów. Agora dwa lata temu odmówiła mu udostępnienia adresów IP komputerów, z których dokonano wpisów na forum. GIODO nakazał Agorze ujawnić te adresy". Teraz zapadł wyrok sądu administracyjnego. Wykładowca nie może poznać nazwisk, ale też trzeba pamiętać, że numery IP (o których przekazanie prosił) nie identyfikują jednoznacznie jakiejkolwiek osoby. Czy są, zatem, jakieś mechanizmy by dochodzić odpowiednich roszczeń czy realizować prawa?

Trzeba powiedzieć, że od 1 maja obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych, tak wiec - być może - teraz dałoby się skutecznie żądać od prywatnego administratora danych osobowych udostęnienia ich podmiotom, które w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę ich posiadania... (art. 29 ust. 2 ustawy: "Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą").

Samego numeru IP nie można uznać za dane osobowe, ale w powiązaniu z innymi informacjami...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>