Dylematy Telekomunikacyjnego

Jak informowałem - wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury... Dziś w prasie ukazały się w związku z tym komentarze (na stronie sejmu nie ma co szukać jeszcze stenogramu - może za miesiąc...).

Gazeta Wyborcza: "Projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne zagrożony. Posłowie niespodziewanie uznali, że muszą go dalej "doskonalić", a zawirowania polityczne mogą spowodować, że nie wejdzie w życie", Rzeczpospolita: "Wiele wskazuje na to, że Sejm przed wakacjami nie uchwali nowego prawa telekomunikacyjnego. Może to oznaczać, że jeśli dojdzie do przedterminowych wyborów rządowy projekt, nad którym od marca pracowali posłowie, trafi do kosza.".

A co tez się stało? Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła wniosek, zgodnie z którym zwróci się do prezydium Sejmu o ponowne drugie czytanie projektu ustawy (tzw. poprawione drugie czytanie). O tym, czy odbędzie się drugie czytanie bis, zdecyduje - zapewne w przyszłym tygodniu - prezydium Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu umożliwia to dalszą pracę na całym tekstem projektu, a nie tylko nad już zgłoszonymi poprawkami.

Ustawa miała wejść w życie 1 maja, w drugim czytaniu (25-26 maja) posłowie zgłosili 103 poprawki do projektu. Regulacja ustawy Prawo telekomunikacyjne jest kluczową dla kształtu i zasad działania Internetu w Polsce. Warto przygotować ją dobrze.

Sami posłowie podkreślają, że nie znają się na skomplikowanej materii, która ustawa się zajmuje... A cóż dla nas? Niepewność legislacyjna... Nie jest dobrze...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>