Web i niepełnosprawni w USA

Jest kolejne orzeczenie. Wedle Jedenastego okręgowego Sądu Apelacyjnego w USA - ustawa the Americans with Disabilities Act nie nakłada na twórców serwisów webowych obowiązków przygotowywania ich tak, by osoby niepełnosprawne mogły z nich korzystać.

Sąd Apelacyjny podtrzymał niniejszym decyzję sądu niższej instancji. ADA wymienia 12 "publicznych miejsc" (place of public accommodation), do których powinno się gwarantować dostęp osobom nie wpełni sprawnym (wymienione są np. hotele, restauracje, centra handlowe...). Ustawa nie wymienia jednak Internetu jako takiego.

Na świecie były już przypadki orzeczeń sądowych, zgodnie z którymi serwisy internetowe powinny być tak przygotowane, by gwarantować do nich dostępność osób słabo widzących i niewidomych.

CNet. Zobacz również felieton: Internet? Nie widzę problemów!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>