Prace w Sejmie

Komisje sejmowe pracują. W dniu 2 marca Sejmowa Komisja Europejska rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 2465). Prace nad autorskim idą pełną parą. Ogranioczono ilość podmiotów, które mogą w Sejmie pomagać w pracach nad projektowanyą regulacją. Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy wniosek i poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki 2213, 2477). Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzy problematykę dotyczącą treści szowinistycznych i rasistowskich w publikacjach i mediach publicznych oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom. W dniu 4 marca Komisja Europejska zajmie się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile takie poprawki będą zgłoszone. W tym samym dniu planowane jest posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, która intensywnie rozpatruje rządowy projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne . Interesujące będzie również Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP negatywnej opinii o pracy Rady Ministrów w zakresie przystosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej (druk 2530) planowane w dniu 5 marca przez Komisję Europejską...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>