Konsultacje w sprawie DRM

Dostępny jest dokument Komisji Europejskiej dotyczący zarządzania prawami autorskimi: Communication from the Commission to the Council, the European Parliamnet and the European Economic and Social Committee: The Management of Copyright and Related Rights in the Internal Market (PDF). Unia Europejska zastanawia sie intensywnie nad zmianami dotyczącymi systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym niedoskonałego systemu pobierania opłat prawnoautorskich. Jednym z pomysłów jest zastosowanie rozwiązań Digital Rights Management (DRM). Tego typu rozwiązania można stosować w przypadku utworów cyfrowych, ale co zrobić z utworamia (hmm...) analogowymi? Istnieje również potencjalne zagrożenie dotyczace stosowania DRM - systemy prawne przewidują możliwość użytkowania pewnych utworów w ramach dozwolonego użytku własnego (prywatnego). DRM zaś potencjalnie może ograniczać to użytkowanie. Ogłoszono publiczne konsultacje. Zainteresowani tematem mogą komentować dokument do 21 czerwca. Komentarze należy wysyłać na adres: Markt-E4@cec.eu.int . [Out-law]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>