Cyfryzacja radia i telewizji

W styczniu 2004 r.Minister Infrastruktury zwrócił się do wybranych instytucji o wydelegowanie ekspertów w celu opracowania "Założeń strategii przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe" (PDF), których dwoma zasadniczymi celami miały być: Zdefiniowanie na potrzeby Rady Ministrów Telekomunikacji Unii Europejskiej podstawowych założeń polityki administracji polskiej w zakresie cyfryzacji radiodyfuzji wraz z określeniem trybu i harmonogramu przygotowywania właściwego dokumentu strategicznego, oraz stworzenie dokumentu wyjściowego dla prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce powołanego Zarządzeniem nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 stycznia 2004 r. Ten dokument został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej w dn. 12 marca 2004 r. [Ministerstwo Infrastruktury]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>