Coś się zaczyna dziać z polskim spamem

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji decyzją RLU - 751 - 3/03MW stwierdził naruszenie m.in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i nakazał Firmie Edukacyjnej Impuls Plus z Grudziądza aby zaprzestała wysyłania "spamu", oraz zamieściła w Gazecie Wyborczej wydanie piątkowe, ogólnopolskie, oświadczenia o treści podanej w decyzji, w zakreślonym terminie. Dodatkowo: Prezes Centrum Promocji Informatyki spólki z o.o. w Warszawie - Andrzej J. stanie 6 listopada 2003 przed Sądem Grodzkim (jako obwiniony) za wysyłanie niezamówionych informacji handlowych... Takie "nowości" znalazły się na grupie dyskusyjnej pl.soc.prawo. Sądząc z sygnatury akt - decyzję w sprawie Impuls Plus wydała delegatura Urzędu w Lublinie... Czekam na jakieś potwierdzenie informacji oraz kopie dokumentów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>