Prace komisji sejmowych

W Sejmie RP sporo pracy dla branży IT. Trwają prace w komisjach sejmowych m.in. nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, nad prawem zamówień publicznych i ustawą o ochronie danych osobowych. I tak w dniu dzisiejszym: Komisja Kultury i Środków Przekazu - Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji; Komisja Europejska - Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w II czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych; Jutro dalszy ciąg prac nad ustawą o radiofonii i telewizji, a także w ramach Komisji nadzwyczajenej: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (ciąg dalszy)...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>