Informacje niejawne

Na stronie Sejmu dostęny jest stenogram posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 2003 r, w trakcie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Matusiak: "Wśród podstawowych zmian ujętych w projektowanej regulacji należy wymienić w pierwszej kolejności nadanie nowego brzmienia definicji tajemnicy państwowej. Mianowicie zrezygnowaliśmy z formy opisowej na rzecz odesłania do załącznika do ustawy, w którym zawarto wykaz informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową. Informacje wskazane w tym załączniku będą stanowić bezwzględną tajemnicę państwową. W ocenie projektodawcy taka konstrukcja definicji tajemnicy państwowej eliminuje istniejące wątpliwości związane z interpretacją definicji w obecnym brzmieniu" Istotą proponowanych zmian jest również dookreślenie i uściślenie formalnego procesu dopuszczenia do eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których mają być wytwarzane, przechowywane, przetwarzane bądź przekazywane informacje niejawne. Celem zmian jest również usunięcie ograniczeń utrudniających pełne i prawidłowe wykorzystanie tych systemów oraz sieci przez uprawnione podmioty... Warto zapoznać się z propozycjami.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>