Kumulacja opłat

Sąd Arbitrażowy działający w ramach niemieckiego Urzędu Patentowego wydał opinię, zgodnie z którą opłaty na rzecz twórców odprowadzane przez producentów mają uwzględniać każdy z elementów urządzeń wielozadaniowych (each multifunctional piece of equipment sold - gdy np. w jednym urządzeniu znajdują się funkcję pozwalające zastosować je jako drukarkę, skaner, fax, czy kopiarkę). Taka opłata wynosi od 76.70 do 613.56 . Branża protestuje. Jej zdaniem opłaty są zbyt wysokie. Wspomniane urządzenia są dostępne na rynku już w cenie 100 . Odprowadzanie takich opłat w zaproponowanej wysokości spowoduje, że przemysł będzie zmuszony podwoić cenę rynkową oferowanych produktów. Opłaty na rzecz twórców są związane z tym, iż urządzenia techniczne są wykorzystywane w ramach dozwolonego użytku własnego. Mają rekompensować twórcom takie wykorzystywanie techniki. VG Wort - niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za pomocą której twórcom mają być przekazywane opłaty - zapowiedziała, że w przypadku, gdyby przemysł nie odprowadzał stosownych opłat - będzie dochodziła swoich praw przed sądem powszechnym. [Heise]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>