Światowy Dzień Telekomunikacji

W dniach 16 i 17 maja br. odbędą się w Warszawie centralne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji. W skład Komitetu Organizacyjnego obchodów ŚDT 2002 w Polsce wszedł Piotr Waglowski.

Tegoroczne hasło obchodów ŚDT, ustalone przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny z siedzibą w Genewie brzmi: "Cyfrowe techniki komunikacyjne dla każdego".

Obchody ŚDT - jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i informatyki w naszym kraju, cieszą się zainteresowaniem Prezydenta RP, Parlamentu i Rządu oraz przyciągają licznych reprezentantów świata biznesu, polityki, gospodarki, nauki i mediów.

Patronat Honorowy nad obchodami Światowego Dnia Telekomunikacji w Polsce: Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP

Patronat Honorowy nad III Konferencją Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego": Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP

Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów ŚDT w Polsce: Marek Pol - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury

Piotr Waglowski będzie również jednym z panelistów na Konferencji - panelu dyskusyjnym: "Cyfrowe techniki komunikacyjne - dziś i jutro. Technika - rynek - społeczeństwo" - odbywającej się 17 maja po Sesji Oficjalnej ŚDT.

Sesja odbędzie się w formie dyskusji panelowej na temat charakteru i kierunków rozwoju technik komunikacji elektronicznej oraz ich wpływu na gospodarkę, zachowania społeczne i osobowe.

W zakresie problematyki technicznej będą dyskutowane kierunki i tempo rozwoju w dziedzinie cyfrowych technik komunikacyjnych, a także czynników stymulujących ten rozwój. Problemy rynków będą koncentrowały się na obserwowanych tendencjach kształtowania i kształtowania się rynku "wysokiej techniki" (nowe rozwiązania techniczne) i jej wykorzystania (nowe usługi informacyjne). Natomiast grupa zagadnień "społeczeństwo" obejmie problematykę społeczeństwa informacyjnego, w tym gospodarki opartej na wiedzy, informatycznej organizacji społeczeństwa, przemian na rynku pracy, w sferze odpoczynku i rozrywki, a także problemy nowoczesnej edukacji.

W panelu wezmą również udział:
1. prof. dr hab. Andrzej P. Wierzbicki, (Instytut Łączności, SEP, W-wa) - moderator
2. prof. dr Wojciech Cellary (Akademia Ekonomiczna Poznań)
3. prof. dr hab. Janusz Filipiak (ComArch S.A. )
4. Podsekretarz Stanu dr Krzysztof Heller, (Ministerstwo Infrastruktury)
5. inż. Zdzisław Kleszcz, (SEP, W-wa)
6. prof. dr hab. Józef Lubacz, (Politechnika Warszawska, W-wa)
7. Wiceprezes, dr Marek Rusin, (Urząd Regulacji Telekomunikacji)
8. prof. dr hab. Jan Węglarz, (Ministerstwo Nauki, Komitet Badań Naukowych)

Piotr 'VaGla' Waglowski - prawnik, Członek Zarządu Internet Society Poland. Piotr Waglowski pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wprost Online, wcześniej dyrektora marketingu w 3W Internet Marketing sp. z o.o. (spółka zależna od PBK Inwestycje SA, wydawca hurtowni danych finansowych Portfel.pl), oraz konsultanta ds. e-business w wydawnictwie MUZA SA. W marcu 1995 roku założył pierwszą w Internecie listę dyskusyjna na temat prawa w języku polskim. W styczniu 2002 roku Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego przyznał Piotrowi Waglowskiemu tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001 za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

- To, że urodziłem się 17 maja, a więc dokładnie w dniu obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, musi coś oznaczać - stwierdził żartem Piotr Waglowski.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>