Zmiany w prawie niemieckim

Większość gier pod linuxa jest na zakazanej liście. Jest to efekt zmian w niemieckim ustawodawstwie związanym z restrykcjami wiekowymi dotyczącymi możliwości zakupu gier komputerowych (nowelizacja ustawy o ochronie młodzieży "Jungenschutzgesetz"). Ustawę uchwalono w czerwcu zeszłego roku. Weszła w życie dzisiaj. Przepisy noweli dopuszczają do obrotu wyłącznie takie gry komputerowe lub konsolowe, które zostały poddane kontroli urzędowej lub społecznej i określono dopuszczalny minimalny wiek odbiorcy. Produkt powinien być w sposób wyraźny oznaczony dla jakiej grupy odbiorców jest przeznaczony. Produkty nie oznaczone lub takie które zostały uznane za niedopuszczalne dla młodzieży nie mogą być reklamowane i oferowane dzieciom i młodocianym, ponadto nie mogą być przedmiotem handlu wysyłkowego i wystawiane w miejscach, do których mają dostęp dzieci i młodzież. Dzięki saper za tłumaczenie. Powstaje problem z tym, kto ma oznaczać programy typu open source? [Linux Magazine][Slashdot]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>