Podkatalog i znak towarowy

OK. Wiadomo, że czasem nazwa domeny internetowej może (w określonych przypadkach) pozostawać w kolizji z zarejestrowanym i podlegającym ochronie znakiem towarowym... A co się stanie z podkatalogami dostępnymi pod daną nazwą domenową? "Lap Traveler" jest zarejestrowanym znakiem towarowym przysługującym ICP. Firma a2z zaś stworzyła stronę internetową dostępną pod adresem: a2zsolutions.com/desks/floor/laptraveler/. Sąd zdecydował, że używanie "laptraveler" w ścieżce dostępu znajdującej się za nazwą domenową nie narusza praw ICP wynikających z ochrony znaku towarowego do momentu, kiedy nie zachodzi ryzyko konfuzji. [Interactive Products Corp. v. a2z Mobile Office Solutions, Inc (PDF)]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>