Komisja prawna ISOC Polska

Wystąpienie na I Walnym Zgromadzeniu Członków Internet Society Poland w sprawie stworzenia Komisji prawnej:

"W związku z faktem, że od 1997 roku tworzę serwis internetowy na temat prawa internetowego pragnę uczestniczyć w pracach komisji prawnej Stowarzyszenia. W sferze prawa internetowego do tej pory nie działo się specjalnie dużo, jednak już widać, że sytuacja ta ulega zmianie.

Rząd został zobowiązany do pilnego podjęcia prac legislacyjnych, umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej, w tym jak najszybszego przesłania Sejmowi projektów odpowiednich ustaw. Wedle ustawodawcy najważniejszymi w chwili obecnej są projekty regulujące nastepujące zagadnienia: podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, bezpieczeństwo informacji, kryptografia, ochrona interesów konsumenta, ochrona danych, bezpieczeństwo i zasady umów zawieranych za pomocą Interenetu i sieci telekomunikacyjnych, kwestie podatkowe i przepisy usprawniające detaliczny obrót towarowy z zagranicą.

Jednak normy prawne dotyczące Internetu, które należy wprowadzić w polskim systemie prawnym nie mogą się ograniczać wyłącznie do szeroko pojętego "e-commerce".

Materia prawno internetowa jest na tyle rozlegla, że by zapropnować rozsądne rozwiązania - należy stworzyć zespół składający się z profesjonalistów - praktyków i teoretyków prawa, obcujących na codzień z internetem - to zadanie nie będzie proste.

Zespół ten będzie w przyszłości partnerem dla polityków, wymiaru sprawiedliwości i twórców regulacji prawnych. Jako że w żadnej dziedzinie nie ma ekspertów od wszystkiego - komisja prawna Internet Society Poland winna współpracować z przedstawicielami doktryny prawa i dzięki jej pomocy proponować stosowne regulacje.

Komisja prawna powinna również dokonywać analiz prawnych w takich przypadkach jak niedawny pomysł rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań i sposobu wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Analizy tego typu będą pełnić bardzo istotną rolę w pracach Stowarzyszenia Internet Society Poland."

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Internet Society Poland powierzyło Piotrowi Waglowskiemu funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>