Z prac Sejmu

W Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk sejmowy nr 735). Zadaniem tej zmiany jest dostosowanie regulacji prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych do istniejących obecnie na świecie standardów technicznych zawartych w Traktaci WIPO o prawie autorskim oraz Traktacie WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach. Projektowane regulacje przyznają twórcom, artystom, wykonawcom oraz producentom fonogramów dodatkowe uprawnienia związane z wykorzystaniem ich praw za pomocą Internetu. Do sejmu wpłynął również rządowy projekt ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy nr 773) oraz rządowy projekt ustawy o usługach pocztowych (druk sejmowy nr 743). Wedle tego ostatniego projektu usługę pocztową stanowi między innymi wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym zarobkowe przyjmowanie i doręczanie przesyłek zawierających korespondencję, lub druki bezadresowe, których treść jest przesyłana do placówki operatora lub doręczana adesatowi za pomocą technik stosowanych w telekomunikacji. Wedle projektu ustawy - korespondencja to informacja utrwalona na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną pismem wypukłym, z wyłaczeniem książek, katalogów, gazet i czasopism lub innych publikacji. W Sejmie znajduje się również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk sejmowy nr 779).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>