Adres nie istnieje, ale...

"...ten adres nie istnieje; Jednakże, wykorzystując jego ulotny status chciałbym Państwa przestrzec przed Panem starostą tatrzańskim mgr inż. Andrzejem Gąsienicą-Makowskim, który mnie okradł...". To wstęp dłuższego tekstu znajdującego się obecnie pod adresem www.farby.pl, podpisanego przez Artura Grzymałę. Pan Artur prowadzi firmę, która była dysponentem kilku domen www utworzonych na różnych serwerach. Subdomena "www" jest przez serwer traktowana jak odrębna subdomena i zwyczajowo oznacza URL usługi webowej na danym serwerze. Zatem http://www.vagla.pl i http://vagla.pl nie musi wskazywać tej samej strony internetowej. Odezwa podpisana przez Artura Grzymałę dotyczy domeny www.tatry.pl, której administratorzy zapewne zorientowali się, że nie dysponując subdomeną "www" - stracą sporo z odwiedzających serwis. Nie znam szczegółów umów zawartych pomiędzy stronami. Pragnę jedynie powiadomić Państwa o tego typu praktyce.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>