Sąd arbitrażowy w Polsce

Spory o nazwy domen internetowych można będzie rozstrzygać w drodze arbitrażu w sądzie polubownym. Alternatywną dla sądów powszechnych instancję orzeczniczą powołała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Planowany czas postępowania w jednej sprawie przed Sądem Polubownym przy PIIT ma być krótszy niż 30 dni. Opłata za mediację będzie kosztować każdą ze stron od 1 do 1,5 tys. zł, natomiast za rozstrzygnięcie arbitrażowe - z udziałem jednego arbitra - zapłaci 2,5 tys. zł strona przegrana. Dodatkowym kosztem może być odszkodowanie zasądzone przez arbitraż. Pierwsza sprawa - prawdopodobnie w listopadzie. [PAP]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>