O usłudze telekomunikacyjnej i poczcie elektronicznej

"Założenie konta przez kliknięcie na ekran w odpowiednim miejscu nie jest samo w sobie usługą telekomunikacyjną, czyli taką, która jest zdefiniowana w art. 2 jako usługa telekomunikacyjna. Definicja usługi telekomunikacyjnej oparta jest przede wszystkim na pojęciu przesyłania sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych, a trzeba sobie jasno powiedzieć, że założenie skrzynki pocztowej na przykład na serwerze pocztowym bądź w portalu internetowym nie jest samo w sobie przesyłaniem sygnału telekomunikacyjnego i jest czynnością podobną jak na przykład zakup aparatu telefonicznego".

- Wojciech Hałka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas debaty parlamentarnej przy trzecim czytaniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Sejm RP - stenogram

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>