INTERNET 2000 Prawo - ekonomia - kultura

autor:

Ryszard Skubisz (red)

wydawca:

Oficyna Wydawnicza VERBA

ISBN:

83-87497-36-3

spis treści:

WPROWADZENIE
* Internet - ku społeczeństwu przyszłości - Ryszard Skubisz

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
* Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych - wybrane zagadnienia - Joanna Marcinkowska, Sybilla Stanisławska-Kloc
* Prawa autorskie i prawa pokrewne a Internet - Rafał Golat
* Zdolność rejestrowa adresu domenowego - casus WWW.PRIMEBROKER.COM - Radosław Chmura, Wojciech Włodarczyk

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONA DANYCH
* Sfera życia prywatnego i jej ochrona przed naruszeniami w Cyberprzestrzeni - Ewa Woch
* Ochrona danych osobowych w Internecie - zarys problematyki - Paweł Fajgielski
* O ochronie danych i zabezpieczeniu systemów teleinformatycznych w administracji rządowej - Mirosław Zmyślony

BANKOWOŚĆ I HANDEL ELEKTRONICZNY
* Web Contracting - Richard Warner
* Internetowe czynności bankowe a forma pisemna czynności prawnych - Grzegorz Wiaderek
* Prowadzenie działalności bankowej z wykorzystaniem systemów informatycznych - Michał Chajda
* E-commerce w Deutsche Bank - Przemysław Chmura
* Handel elektroniczny - regulacje europejskie - Mariusz Kondrat

PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
* Państwo w dobie Społeczeństwa Informacyjnego - perspektywa strategicznych przemian - Andrzej M. Wilk
* Internet w administracji publicznej - Sławomir Fundowicz
* Priorytet szkolnictwa wyższego w europejskim społeczeństwie wiedzy - Tadeusz Zasępa

PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA
* Klasyfikacja i terminologia incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci - Mirosław Maj, Krzysztof Silicki
* Wyłudzanie towarów i usług na podstawie numerów kart kredytowych przez Internet - Krzysztof J. Jakubski
* Karnoprocesowa problematyka przestępczości komputerowej - Joanna Dzierżanowska

INTERNET W MARKETINGU I ZARZĄDZANIU
* Interaktywność Internetu - Mariusz Majewski
* Marketing polityczny w Internecie - Wojciech Cwalina
* Postrzeganie reklamy w Internecie - Mariusz Kuziak
* Internet w procesie zarządzania zasobami ludzkimi - Marek Lisiecki

PSYCHOLOGIA INTERNETU
* Wolność i uzależnienia w procesie komunikacji w Internecie - Tadeusz Zasępa
* Wpływ Internetu na funkcjonowanie nastolatków - Agnieszka Charyton

INTERNET A FILOZOFIA I KULTURA
* Personalizm a komunikacja wirtualna - Tadeusz Zasępa
* PostCyberModernPunkism II - Andrzej Antoszek
* Internet jako maszyna cybernetyczna - Marek Hetmański
* Prawo do prywatności a globalna infrastruktura informatyczna - Agnieszka Lekka-Kowalik
* Kodeks Internetu - Radosław Chmura

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>