wydarzenia

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
Piątek Grudzień 2, 2005
początek: 12:00

Konferencja, organizowana przez Instytut Socjologii UW, Wydział Psychologii UW oraz Instytut Dziennikarstwa UW ma posłużyć wymianie myśli i prezentacji wyników badań dotyczących społecznych aspektów internetu. Jej celem jest także integracja coraz liczniejszego środowiska polskich badaczy i badaczek internetu. Jej tematyka dotyczy zarówno zjawisk i procesów zachodzących w cyberprzestrzeni, jak i interakcji światów online i offline.

Środa Grudzień 14, 2005
początek: 09:00

Seminarium pt. Rola ochrony własności intelektualnej w pobudzaniu innowacyjności - doświadczenia wybranych krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych. Implikacje dla Polski

początek: 12:00

lokalizacja:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

opis:
W dniach 14-15 grudnia 2005 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji poświęconej przeróżnym kartom jako nośnikom informacji oraz najważniejszym elementom różnorodnych systemów kartowych...

początek: 13:00

Plenarne głosowanie Pralmentu Europejskiego dotyczące Europejskiej Dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicnej zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005) 438 wersja ostateczna).

Niedziela Styczeń 1, 2006
początek: 08:00

Komisja Europejska przełożyła tenobowiązek na koniec roku. Okazało się bowiem, że wiele państw, w tym Polska, nie było do tego przygotowanych. W sierpniu 2005 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, która miała wejść w życie z mocą wsteczną, tj. od 5 sierpnia 2005, a ze względu na Komisję Europejską obowiązki pojawią się od 1 stycznia 2006...