PostScriptum 3.KIP

Wezmę udział w panelu dyskusyjnym podczas PostScriptum 3.KIP w dniu 6 kwietnia 2004 r. Hasło konferencji: "Polska informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - szanse dla polskich informatyków".

Na powyższej stronie można przeczytać, że 3. Kongres Informatyki Polskiej kontynuuje obrady. Potrzebę po temu stanowi bardzo już bliska perspektywa włączenia Polski do Unii Europejskiej powodująca, że część z przedyskutowanych na Kongresie problemów nabiera nowego wymiaru.

Mija już 10 miesięcy od 3.Kongresu Informatyki Polskiej, który odbył się w Poznaniu w dniach 2-4 czerwca 2003 roku. Następnie w październiku 2003 roku mieliśmy prezentację Raportu pokongresowego w Warszawie. Oba te wydarzenia były ważne dla naszego środowiska i przyczyniły się do wielu dyskusji.

Dzisiaj na 60 dni przed akcesją Polski do Unii Europejskiej część z dyskutowanych problemów nabiera nowego wymiaru. Szczególną uwagę przykładamy do naszej zawodowej przyszłości w Unii Europejskiej oraz naszej odpowiedzialności za realizację skomplikowanych i newralgicznych dla życia, zdrowia lub finansów użytkowników systemów informatycznych.

PostScriptum 3. Kongresu Informatyki Polskiej, które odbędzie się w Warszawie 6 kwietnia 2004 r. w godz. 10:30 - 16:00, rozpatrzy problemy ujęte hasłem: "Polska informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - szanse dla polskich informatyków".

Tematem wiodącym będzie więc kształt informatycznej profesji zawodowej w Unii Europejskiej, w tym kwestia odpowiedzialności za realizację skomplikowanych i newralgicznych dla życia, zdrowia i finansów systemów informatycznych.

Na PostScriptum 3.KIP złożą się cztery panele dyskusyjne:

  • Program informatyzacji Polski w eEurope 2010 - moderator: Wacław Iszkowski
  • Odpowiedzialność zawodowa informatyków - Zdzisław Szyjewski
  • Przyszłość polskiej informatyki internetowej - Aleksander Frydrych
  • Edukacja - Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

(...)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>