Wypis z ewidencji gruntów..

Inwestor otrzyma wypis z ewidencji gruntów i budynków także na dyskietce - to jedna z propozycji zawartych w rządowym projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pierwsze czytanie zaplanowano na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Dla Rzeczpospolitej wypowiedział się główny geodeta kraju, Jerzy Albin: "Klasyczną geodezję i kartografię, posługującą się papierem, wypierają komputerowe bazy danych. Informatyzację hamuje jednak prawo geodezyjne, uchwalone w 1989 r. Jego przepisy nic nie wspominają o bazie danych czy numerycznych mapach, gdyż wtedy informatyzacja była jeszcze w powijakach.".

A jak jest teraz? - chciałoby się zapytać...

[Rzeczpospolita]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>