Znów się nie udało? COPA

Sąd Najwyższy USA znów się wypowiedział w kwestii amerykańskiej ustawy Child Online Protection Act. Ustawa w założeniu ma chronić dzieci, przed dostępem do niebezpiecznnych treści znajdujących sie w Internecie. Sąd najwyższy odesłał sprawę do sądu okręgowego.

Sprawa się zaczęła w roku 1999, kiedy to organizacja American Civil Liberties Union (ACLU) postawiła pytanie o konstytucyjność zapisów ustawy: skoro prawo zabrania publikowania i udostępniania w Sieci materiałów, które dostępne są legalnie dla osób dorosłych - musi to stać w sprzeczności z prawem do wolności słowa... 3rd US Circuit Court of Appeals wydał orzeczenie, które uniemożliwiło wejście w życie przepisów. Potem była apelacja... W maju 2002 roku Sąd Najwyższy uchylił część przepisów, a w części odesłał do sądu niższej instancji. W marcu zaś 2003 roku sąd apelacyjny uznał, że ustawa jest niekonstytucyjna. Teraz Sąd Najwyższy znów się wypowiedział...

[Out-law]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>