Podpis w administracji i Oplu

Rzeczpospolita: "Polskie służby celne jako jedne z pierwszych w Europie i pierwsze w rodzimej administracji zaczynają posługiwać się podpisem elektronicznym. Pilotażowy system "Wrota celne" zainaugurowano wczoraj, z udziałem premiera Marka Belki, w gliwickiej fabryce Opla".

Podobno wprowadzenie elektronicznego podpisu powinno wyeliminować papierową dokumentację, która przechowywana być musi przez 5 lat, dlatego archiwa zajmują ogromne powierzchnie.

Dodatkowo ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (która weszła w życie 16 sierpnia 2002 ) nakłada na administracje pewne obowiązki: "W terminie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru".

A czas ucieka: tyk, tyk, tyk...

[Zobacz felieton: Archiwizacja oceanów informacji][Zobacz również dział Podpis elektroniczny]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>