O pracach nad autorskim

Gazeta Wyborcza: "Jutro sejmowa komisja europejska ma zatwierdzić rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W czwartek podkomisja pracująca nad nim wykreśliła w całości rozdział 12., który zawierał zapisy tworzące nowy system. Porządkowały one rynek, na którym dziś działa kilkanaście organizacji autorów i twórców." Wiceminister kultury Michał Tober uważa, że wykreślając zapisy tworzące nowy system zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, posłowie skapitulowali wobec sprzecznych interesów różnych środowisk. W autorskim również trochę o Internecie i informatyce - stąd tak o tym piszę... [Gazeta]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>