"Kroją się" zmiany w danych osobowych

Co prawda nie znalazłem jeszcze oficjalnego projektu zmian ustawy o ochronie danych osobowych na stronach odpowiednich urzędów (MSWiA, GIODO), jednak jak donoszą krasnoludki - projekt jest gotowy. Jak będzie można przeczytać w uzasadnieniu (gdy projekt będzie oficjalnie udostępniony): "konieczność zmiany ustawy w zakresie "europejskim" stworzyła możliwość wprowadzenia w ustawie innych zmian, podyktowanych doświadczeniami wynikającymi ze stosowania ustawy". Znowelizowany będzie art. 2 ust. 2 w którym doprecyzuje się zakres przedmiotowego stosowania ustawy (przetwarzanie zarówno w tradycyjnych zbiorach takich jak kartoteki, skorowidze, księgi, wykazy i inne zbiory ewidencyjne, a bez względu na istnienie zbioru danych osobowych, w razie przetwarzania danych w systemach informatycznych...). Doprecyzowane zostanie również to, do jakich podmiotów wogóle ustawa ma zastosowanie... Jest trochę więcej zmian, ale trzeba poczekać na oficjalnie udostępniony projekt...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>