Ochrona danych osobowych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uznaje potrzebę nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, jednocześnie zgłasza szereg zastrzeżeń do tekstu złożonego w Sejmie projektu (PDF). Najważniejsze uwagi: rozszerzenie prawa do przetwarzania danych osobowych z podmiotów "niepublicznych" na wszystkie z powołaniem na "prawnie usprawiedliwione cele" jest szkodliwe i potencjalnie zagraża prawom osób, gdyż mogłyby być bez wyraźnej delegacji przetwarzane w urzędach administracji publicznej; Nowe przepisy art. 36 ust. 2 i 3 zmuszają wszystkich administratorów danych do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki zabezpieczające oraz opis systemu informatycznego i polityki bezpieczeństwa. Tego typu wymagania zdaniem PIIT można postawić np. przed bankiem, jednak objęcie nimi wszystkich podmiotów łącznie z małymi firmami jest absurdem; Zdaniem PIIT trzymiesięczny okres na zgłoszenie do rejestracji wszystkich zbiorów, które dotychczas były zwolnione z rejestracji jest całkowicie nierealistyczny. Biorąc pod uwagę liczbę tych zbiorów szacowaną (na podstawie Rocznika Statystycznego) na ok. 250 tys., kancelaria GIODO musiałaby rejestrować średnio ponad 400 wniosków na godzinę, co bez bardzo znacznej rozbudowy nie jest możliwe.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>