Spam: nie jest dobrze

Nowe prawo "anty" - spamowe w USA nie jest pozytywnie odbierane przez takie grupy jak The Coalition Against Unsolicited Commercial E-Mail (CAUCE). Warto zapoznać się z ich argumentami. Oczywiste dla mnie jest to, że model opt-in powinien być modelem podstawowym, ze względu na ochronę mojej prywatności. Nie chcę "wypisywać" się 400 razy dziennie, codziennie, ze wszelkich list dystrybucyjnych, które postanowiły wysłać do mnie - jako do potencjalnie zainteresowanego - swój reklamowy bełkot. Mimo to - w USA wprowadza się model opt-out - jak się wydaje pod naciskiem silnych grup lobbujących za "wolnością prowadzenia działalności gospodarczej". Ja jako obywatel oczekuję od państwa ochrony przed uciążliwymi i nieuczciwymi praktykami rynkowymi...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>